Pozvánka na květnová setkání klubů náhradních rodin

opět si vás dovolujeme pozvat na níže uvedená vzdělávací setkání :

1) Louny - Veltěže:
Vzdělávací setkání (klub) se koná v sobotu 3. května 2014 od 13.30 hod. do 18.30 hod.v budově Obecního úřadu Veltěže u Loun, Perucká 73 (oranžová budova na konci vesnice směr Černčice). Pro děti bude zajištěno hlídání s muzikoterapií. Tentokrát nás navštíví opět Mgr. Jindřiška Krpálková . Na semináři budeme společně probírat téma: "Vztahy mezi rodiči a jejich vliv na způsoby chování dětí."

2) Ústí n/L.
Klub Ústecko se sejde opět u psycholožky PhDr. Jany Doubravové a to v pondělí bude upřesněno 26. května od 16-18. hodin na adrese Werichova 4, Ústí nad Labem - Severní terasy. Téma: děti alkoholiků a narkomanů. Hlídání dětí po dohodě.

3) Varnsdorf
Klub SiSi Varnsdorf se sejde tentokrát bez vzdělávání jen tak k popovídání si a sdílenů obyčejných pěstounů. Setkání se bude konat v pátek 30. května od 15. hodin v Domě dětí a mládeže, ul. Otáhalova 1260. Možnost hlídání dětí.

4) Podbořany
- neděle 25/5 od 14-18 hod. MC Jonáš (na náměstí). Hlídání dětí zajištěno.