Jak zabavit děti a dospívající mládež - techniky, praktický seminář pro pěstouny

Rubrika

holka_arte.jpg
Termín: sobota 13. dubna 2019 od 14.00-18.00 hodin
Téma vzdělávání:Jak zabavit děti a dospívající mládež - techniky, praktický seminář pro pěstouny (4h)
Místo: budova Obecního úřadu a školky VELTĚŽE, ul. Perucká 93
Lektor: Bc. Lucie Brichová (Lektorka je pedagogem a kvalifikovanou arteterapeutkou.)

Patologické chování u dětí /krádeže, záškoláctví, šikana

Rubrika

angry_girl.jpgVážení náhradní rodičové, zveme vás i s dětmi na další vzdělávací setkání.

Termín: sobota 16.února 2019 od 14.00-18.00 hodin
Téma vzdělávání: Patologické chování u dětí /krádeže, záškoláctví, šikana, a další (4h)
Místo: budova Obecního úřadu a školky VELTĚŽE, ul. Perucká 93
Lektor: Mgr. Martin Jan Šverma - psychoterapeut, diagnostik

Řečová výchova dětí

Rubrika

LOGOPEDIE.jpg

Vážení náhradní rodičové, zveme vás i s dětmi na další vzdělávací setkání.

Termín: sobota 24. listopadu 2018 od 14.00-18.00 hodin
Téma vzdělávání: Řečová výchova dětí (4h)
Lektor: Mgr. Květa Kočandrlová - Speciálně pedagogické centrum Žatec
Místo: budova Obecního úřadu a školky VELTĚŽE, ul. Perucká 93