Pozvánka na lednové vzdělávací setkání

dovolujeme si Vás opět sezvat na další vzdělávací setkání, tentokrát s klinickou psycholožkou Mgr. Gabrielovou. Na semináři budeme společně probírat téma: "Dialog v rodině, partnerská komunikace"

Vzdělávací setkání (klub) se koná v úterý 21. ledna 2014 od 13.30 hod. v budově Obecního úřadu Veltěže u Loun, Perucká 73 (oranžová budova na konci vesnice směr Černčice). Pro děti bude zajištěno hlídání s programem..

Těšíme se na viděnou.

Profil lektorky:
Mgr. Daniela Gabrielová - vystudovala klinickou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v poradně pro pomoc obětem násilí a obchodu s lidmi, psycholožka; týmová práce s rodinou, individuální psychoterapie.