Přednáška "Zásady a praktický nácvik empatické komunikace"

Příloha Size
empaticka_komunikace_prednaska.pdf 400.9 KB

informujeme o proběhlé přednášce naší psycholožky Mgr. Zuzany Novákové na téma "„Zásady a praktický nácvik empatické komunikace (Rogersovský přístup)“, která se konala v úterý 30. října 2012 od 17. hodin na Obecním Úřadě ve Veltěžích.

[img_assist|nid=70|title=|desc=|link=none|align=center|width=360|height=240]

Přednáška byla velice zajímavá a naučila nás empatickou metodu rozhovoru orientovanou na dítě, kdy nedirektivním způsobem (neradíme, nerozkazujeme) dítěti nasloucháme a snažíme se zjistit jak se v situaci cítí a co prožívá, klademe pouze otázky.

Pro velký zájem jsme se rozhodli v přednáškách pokračovat, další se uskuteční v prosinci. O termínu budeme ještě informovat.

[img_assist|nid=72|title=|desc=|link=none|align=center|width=360|height=240]

Více fotografií z přednášky naleznete ZDE.

Přednášející: Mgr. Zuzana Nováková – psycholog (vlevo)
[img_assist|nid=73|title=|desc=|link=none|align=left|width=188|height=250]

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze - jednooborová psychologie se zaměřením na klinickou psychologii.

Dosavadní praxe:
FNKV Onkologická klinika – psycholog, EA- Vyšší odborná škola sociálně právní – psycholog, vyučující psychologických předmětů, Sdružení pro protidrogovou prevenci – psycholog, lektorka, předsedkyně sdružení, Nadační fond onkologie Královské Vinohrady – psycholog, předsedkyně správní rady, Anima – psychologická poradna – psycholog, Azylový dům pro děti – psycholog, Romské občanské sdružení – psycholog, Vyučující Vyšší odborné školy sociální práce Česká evangelická akademie Praha.

Specializační kurzy, výcviky, semináře:
Psychoterapeutická intervence u onkologicky nemocných, Protidrogová prevence, Světová konference protidrogové prevence, Kurs Eriksonovské hypnózy, Pomoc obětem domácího násilí, Výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka – Rogersovský přístup (PCA Institut Praha; V.Junková, G. Langošová, J. Holeyšovský),

Členství :
Česká psychoterapeutická společnost
Společnost pro studium a léčbu bolesti

Přednáška proběhla v rámci Projektu "Podpora náhradních rodin v Ústeckém kraji" - služby skupinové poradenství dle §11 c) zákona 359/1999 Sb. "...přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou". Na spolufinancování se podílí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor pro rodinu.