Vše týkající se návštěv sociálních pracovnic v domácnosti pěstounů a spolupráce s úřady.

faq

Může změnit pěstoun dítěti středisko výchovné péče?

Kurátorka často navrhuje dětem s výchovnými problémy ústavní zařízení Středisko výchovné péče. Musí klient respektovat rozhodnutí úřadů nebo má právo na výběr zařízení?

Záleží na tom zda je či není pobyt ve Středisku výchovné péče nařízen soudem či nikoliv. Pokud ano, soud většinou v rozsudku vybere dané zařízení nebo jej vybere dodatečně a pěstounům nařídí svěření dítě do SVP umístit. Jiná situace ale nastává, když se jedná o dobrovolný pobyt. V tomto případě může klient dle zákona č. 109/2002 Sb. dané zařízení vybrat a případně i změnit a to max. 2x ročně. Nejprve však musí do daného zařízení chodit s dítětem ambulantně.

Může pracovnice OSPOD chtít, aby si pěstouni opravili fasádu na baráku?

Pracovnice pověřená kontrolou pěstounů se může domnívat, že bydlení svěřeného dítěte neodpovídá a že je třeba podmínky zlepšit. Jako příklad uvede zašlou fasádu a požaduje časový horizont oprav.

Pracovnice OSPOD ze zákona nemá právo vyžadovat na pěstounech opravit si fasádu na jejich domě. Z pohledu sociálně právní ochrany dětí je jedno jak je dům pěstounů hezký. Důležité je, aby dům byl obyvatelný a dítě mělo v domě zázemí.