Jaké doklady by měli mít pěstouni s sebou při cestě se svěřeným dítětem do zahraničí?

Bojíte se, že vás zastaví na letišti, pošlou autem zpět nebo zatknout ve vlaku či v autobuse pro podezření z únosu dítěte? Raději se vybavte potřebnými doklady.

MInisterstvo zahraničních věcí doporučuje pro cesty do zahraničí na dovolenou pěstounů s dětmi svěřenými jim do péče, aby byli vybaveni platným cestovním dokladem dítěte a rozhodnutím soudu, kterým jim bylo svěřeno do péče. Tento doklad slouží k doložení vztahu mezi nezletilým a doprovázející osobou Rozhodnutí by mělo být opatřeno ověřeným překladem. Otázku jazyka, do kterého by mělo být rozhodnutí přeloženo, je třeba řešit spíše z pohledu praktického. V zemích EU je vhodný překlad do jazyka anglického. U zemí specifických jako např. asijské či arabské je to vždy na zvážení. V případě pochybností nebo nejasností v této otázce je vhodné vždy si ověřit u příslušného zastupitelského úřadu té země (kontakty lze nalézt na www.mzv.cz) , kam se cestuje, zda nejsou vyžadovány ještě nějaké další doklady či nejsou stanoveny jiné formální požadavky na doklady vyžadované při vstupu do země. S pozdravem. Mgr. Jitka Kruková, Konzulární odbor MZV.

Z daného dotazu vyplývá, že z pravidla není nutné si vždy obstarávat souhlas rodičů svěřeného dítěte na každou konkrétní společnou cestu do zahraničí (např. na výlet či dovolenou).

Domníváme se však, že jiná situace může nastat při vycestování dlouhodobém (přesídlení do jiné země, pracovní pobyt, apod.), kdy je nutné záležitost náležitě s rodiči ošetřit nebo projednat soudně.