Právní postupy - rady a doporučení.

faq

Jaké doklady by měli mít pěstouni s sebou při cestě se svěřeným dítětem do zahraničí?

Bojíte se, že vás zastaví na letišti, pošlou autem zpět nebo zatknout ve vlaku či v autobuse pro podezření z únosu dítěte? Raději se vybavte potřebnými doklady.

MInisterstvo zahraničních věcí doporučuje pro cesty do zahraničí na dovolenou pěstounů s dětmi svěřenými jim do péče, aby byli vybaveni platným cestovním dokladem dítěte a rozhodnutím soudu, kterým jim bylo svěřeno do péče. Tento doklad slouží k doložení vztahu mezi nezletilým a doprovázející osobou Rozhodnutí by mělo být opatřeno ověřeným překladem. Otázku jazyka, do kterého by mělo být rozhodnutí přeloženo, je třeba řešit spíše z pohledu praktického. V zemích EU je vhodný překlad do jazyka anglického. U zemí specifických jako např. asijské či arabské je to vždy na zvážení.

Co dělat, když soud nekoná v zákonné lhůtě?

Jevíte zájem delší časové období o dítě v ústavním zařízení a soud stále nenařídil jednání ve věci. Lze nějak urychlit soud?

Soud by měl zpravidla nařídit jednání do 6 měsíců od podání návrhu. Pokud se tak neděje, můžete podat stížnost na průtahy v soudním řízení. Stížnost se podává předsedovi soudu, u nějž se řízení vede. Tímto způsobem lze někdy urychlit postup soudce ve věci.

Kdy bude usnesení soudu vykonavatelné?

Jestliže soud vydá usnesení o předběžném opatření podle zákona o zvláštních řízení soudních tak jsou dvě možnosti:

a) usnesení je vykonavatelné dnem vynesení usnesení (soud rozhoduje do 24hod.)
- jde o typ předběžného opatření na návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí (na 30 dní), používá se např. v případě ohrožení dítěte na životě, zdraví nebo když rodiče dítě odloží a je třeba rychle rozhodnout