Právní postupy - rady a doporučení.

faq

Co dělat, když soud nekoná v zákonné lhůtě?

Jevíte zájem delší časové období o dítě v ústavním zařízení a soud stále nenařídil jednání ve věci. Lze nějak urychlit soud?

Soud by měl zpravidla nařídit jednání do 6 měsíců od podání návrhu. Pokud se tak neděje, můžete podat stížnost na průtahy v soudním řízení. Stížnost se podává předsedovi soudu, u nějž se řízení vede. Tímto způsobem lze někdy urychlit postup soudce ve věci.

Kdy bude usnesení soudu vykonavatelné?

Jestliže soud vydá usnesení o předběžném opatření podle zákona o zvláštních řízení soudních tak jsou dvě možnosti:

a) usnesení je vykonavatelné dnem vynesení usnesení (soud rozhoduje do 24hod.)
- jde o typ předběžného opatření na návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí (na 30 dní), používá se např. v případě ohrožení dítěte na životě, zdraví nebo když rodiče dítě odloží a je třeba rychle rozhodnout