Kde lze získat rodný list přijatého dítě?

Řešíte otázku na koho se obrátit s žádostí o rodný list svěřeného dítěte? Čtěte.

Problematika rodných listů je velice variabilní. Možné situace, které mohu nastat:

1) Rodný list chce Úřad práce, aby mohl vyplácet dávky pěstounské péče
- lze požádat sociální pracovnici OSPOD dítěte, která by ho měla mít ve spise
- lze nahlédnout do spisu dítěte na soudu
- pro účely dávek většinou postačí kopie rodného listu dítěte

2) K nějakému účelu je zapotřebí získat druhopis rodného listu s úředním razítkem
- může vystavit pouze matrika, kde se dítě narodilo nebo matrika, kde má dítě trvalé bydliště
- je třeba vyplnit žádost a zaplatit poplatek

Problém:
Matrika může vystavit druhopis rodného listu pouze fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům, z čehož vyplývá, že pěstouni žádat nemohou, respektive mohou, ale nemohou si pak rodný list vyzvednout.
- ideální je nechat si podepsat ověřenou plnou moc od biologického rodiče nebo jít na matriku s ním
- lze tvrdit, že pěstoun nahrazuje práva rodičů a ukázat rozsudek o svěření dítěte
- lze nějak prokázat že je to nezbytné pro uplatnění práv vašeho dítěte před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků (zápis do MŠ, ZŠ, lékař, ad.)
- pokud už dítě umí psát, vezměte ho na matriku s sebou ať si zažádá přímo ono (i když nemá OP), trvejte na podání žádosti
- požádejte opatrovníka dítěte, aby o rodný list zažádal on
- poproste ospoďačku dítěte ať si vyžádá rodný list z moci úřední

Rodný list ze zahraničí:
Doporučujeme postupovat občanskou cestou, i když to stojí nějaké finance (je to podstatně rychlejší)
Úřad pro mezinárodní sociálně-právní ochranu dětí v Brně pěstounům v tomto ohledu většinou nepomáhá, pracuje jen pro orgány státní správy a ústavní zařízení. Pokud to jde přes UNPOD trvá to zpravidla velmi dlouho odhadem 1/2 roku +.

- Velká Británie: nutné znát social number, pak lze vyřídit přes internet nebo telefon (platí se odhadem cca. 1200 Kč)
- Ukrajina: dítě by mělo mít teoreticky český rodný list z mezinárodní matriky v Brně (ověřený soudní překlad nestačí)
- České děti žijící v cizině: osvědčení o státním občanství vydává matrika Praha 1
- Osvědčení o státním občanství pro děti zdržující se na území ČR: Krajská matrika v Ústí nad Labem