Kdy bude usnesení soudu vykonavatelné?

Jestliže soud vydá usnesení o předběžném opatření podle zákona o zvláštních řízení soudních tak jsou dvě možnosti:

a) usnesení je vykonavatelné dnem vynesení usnesení (soud rozhoduje do 24hod.)
- jde o typ předběžného opatření na návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí (na 30 dní), používá se např. v případě ohrožení dítěte na životě, zdraví nebo když rodiče dítě odloží a je třeba rychle rozhodnout

b) usnesení je vykonavatelné dnem převzetí usnesení (soud rozhoduje do 7dnů)
- jde o typ předběžného opatření na návrh fyzické osoby (na dobu do řádného projednání) jestliže existuje vážný důvod pro to, aby soud předběžně rozhodl, např. zajištění lékařské péče, nástup do školy, psychická újma, potřeba sžívání se s rodinou, ad.

Ze zákona není nutné čekat na vyznačení data vykonavatelnosti usnesení, ale některé úřady to vyžadují, např. datum vykonavatelnosti je nutné znát k žádosti o dávky pěstounské péče. Proto vždy doporučujeme nechat si datum na usnesení vyznačit. Jde o takové hranaté razítko, které vám dají na soudu v podatelně. Poštou nebo datovou schránkou si lze vyžádat doložku o vykonavatelnosti.

Pozor - vykonavatelnost a datum nabytí právní moci není totéž. Usnesení je předběžně vykonavatelné a případné odvolání nemá na jeho vykonavatelnost vliv.

Příklad. Jestliže ústavní zařízení nebude chtít dítě vydat bez razítka vykonavatelnosti, můžete argumentovat tím, že se usnesení stalo pro ně vykonavatelné tím, že si jej převzali.