Kdy nabude rozsudek právní moci?

Rozhodování soudů se řídí občanským právním řádem, proto rozsudek nabývá právní moci až po vyhotovení rozsudku, jeho převzetí všemi účastníky a uplynutím lhůty na odvolání, pokud se nějaký účastník soudního řízení neodvolá.

V praxi má soudce na vyhotovení rozsudku soudce 30 dní ode dne konání soudu, ale když to nestihne, může požádat o prodloužení lhůty vždy o dalších 30 dní. Poté se čeká na převzetí usnesení nebo rozsudku všemi účastníky, a to i když se vzdali odvolání na místě při soudním líčení. Jestliže si účastníci usnesení nepřevezmou v místě trvalého bydliště, nabývá rozsudek právní moci za +10 dní od doby, co se na soud dopis vrátil jako nedoručitelný. Pokud účastníci schránku nemají a jsou například bezdomovci, nabývá usnesení právní moci za +30 dní, kdy je vyvěšeno usnesení na nástěnce příslušného městského nebo obecního úřadu. Na odvolání bývá lhůta 15 dnů od doručení rozsudku účastníkovi. Pokud se nějaký účastník odvolá, vyšší soud buď původní rozsudek potvrdí a nebo jej vrátí k znovuprojednání.