Informace o připravované podpůrné službě pro matky, jejichž děti byly svěřeny do přechodné pěstounské péče

Printer Friendly, PDF & Email

helping_mothers_0.jpg

Chceme dát v našem kraji dohromady skupinku maminek, které v současné době mají umístěny děti do přechodné pěstounské péče. Nabízíme možnost si popovídat o tom, jak je o tyto děti pečováno, jak je vídat a přitom spolupracovat s pěstouny na přechodnou dobu. Jde o podpůrnou službu jejímž cílem je podpora matek v náročné životní situaci, kterou ztráta dítěte představuje.

Naše organizace se věnuje doprovázení přechodných pěstounů a s biologickými rodiči dětí v přechodné pěstounské péči se často setkáváme. Díky tomu se domníváme, že máme v této oblasti zkušenosti. Rozhodli jsme se nabídnout službu, která by mohla pomoci v některých případech zmírnit stresové situace, které umístění dítěte do přechodné pěstounské péče provázejí. Chceme pomáhat matkám, aby se se ztrátou dítěte lépe vyrovnávaly. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem můžeme v některých případech pomoci s řešením situace dítěte v přechodné pěstounské péči, neboť díky vzájemné komunikaci a spolupráci lze předcházet řadě nedorozumění. Cílem služby není návrat dětí zpět do biologické rodiny.

Pokud o službu projeví zájem dostatek matek se zkušeností ztráty dítěte, setkávání se budou konat v Poradně pro náhradní rodinnou péči, Masarykova 750/316 (3p.), Ústí n/L. - Bukov.

V případě, že byste chtěli tuto službu doporučit, předejte prosím zájemkyním tel. č. 910 259 997 nebo email nruk@nruk.cz.

Štítky