Náhradní rodiny Ústeckého kraje pomáhají pěstounům řešit náročné životní situace

clanek_nruk_press.jpg
Noviny sdružené ve vydavatelství Ohře media - Press č. 10, r. 24, Žatecký dení a Podbořanský region o nás vydal 13.3. 2019 článek autorky Jarky Cibulkové výše uvedeného názvu, který si můžete přečíst zde: http://www.ohremedia.cz/clanek/8251-nahradni-rodiny-usteckeho-kraje-pom…

Informace o připravované podpůrné službě pro matky, jejichž děti byly svěřeny do přechodné pěstounské péče

helping_mothers_0.jpg

Chceme dát v našem kraji dohromady skupinku maminek, které v současné době mají umístěny děti do přechodné pěstounské péče. Nabízíme možnost si popovídat o tom, jak je o tyto děti pečováno, jak je vídat a přitom spolupracovat s pěstouny na přechodnou dobu. Jde o podpůrnou službu jejímž cílem je podpora matek v náročné životní situaci, kterou ztráta dítěte představuje.