Setkání klubu Lounsko

mikulas
Vážení náhradní rodičové,

v sobotu 21.2. 2015 od 13.30-18.30 hodin (VELTĚŽE) vás zveme i s dětmi na vzdělávací setkání klubu náhradních rodin. Tentokrát nás čeká téma: STYK S BIORODIČI. Sociálně-terapeutický program pro děti zajištěn. Možnost diskuze u kávy a čaje.

Těšíme se na vás.

Další termíny vzdělávání budou:
21.3.2015 od 14.00 do 18.30 hod.
25.4.2015 od 14.00 do 18.30 hod (psychiatrička)
23.5.2015 od 14.00 do 18.30 hod.

Nabídka výchovně rekreačního pobytu (letního tábore) pro děti v pěstounské péči ve Sloupu v Čechách

[img_assist|nid=177|title=|desc=|link=none|align=right|width=249|height=166]
Rádi bychom vám opět nabídli možnost letní aktivity pro vaše děti - účast na výchovně rekreačním pobytu (Letním dětském táboře) Fondu ohrožených dětí ve Sloupu v Čechách, který bude pořádán ve spolupráci s o.p.s. NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, který je zároveň respitní službou dle zák. č. 359/199 Sb.

Tábor se uskuteční v termínu 1. – 15. 8. 2015.
Téma tábora bude letos BUDOVÁNÍ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ.

Mikulášské setkání klubu Lounsko

mikulas
Vážení náhradní rodičové,

v sobotu 6.12. 2014 od 15-17 hodin (VELTĚŽE) vás zveme i s dětmi na neformální Mikulášské setkání. Tentokrát bez vzdělávání. Program pro děti i s dárečky zajištěn. Možnost popovídání si u kávy a čaje. Uvítáme, když se pochlubíte s výrobky z domácí kuchyně a vezmete s sebou i něco na zub.

Těšíme se na vás.