Spolupracující lektoři

Profil lektorů z řad naší organice
V rámci vzdělávání se snažíme vzdělávat především prakticky s využitím našich poznatků z náhradní rodinné péče. Snažíme se o to, aby naše přednášky byly maximálně přínosné pro náhradní rodiny dle jejich aktuálních vzdělávacích potřeb.

Ing. Ivo Kraus, DiS. - osvojitel, kvalifikace v oboru sociální práce, pastorační péče a ekonomie. Působil jako manažer vzdělávacích a sociálních projektů, je ředitelem a koordinátorem vzdělávání a služeb o.p.s. Náhradní rodiny ústeckého kraje.

PhDr. Jana Doubravová, absolventka FF UK Praha, má výcviky a kurzy zaměřené na diagnostické metody, skupinovou a rodinnou , psychoterapii, krizovou intervenci, psychoonkologii, supervizi a koučování, individuální a rodinná psychoterapie, podpora v obtížných životních situacích a krizích, pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika dětí a mládeže. Více zde: http://doubravova.cz

Mgr. Martin Jan Šverma, C.Ht. - psychoterapeut a diagnostik, více zde: http://www.ilogopedie.cz/martin-sverma

Mgr. Miroslav Jan Šramota - Vystudoval sociální práci na Vysoké škole sv. Alžběty. Dále si rozšířil své profesní zaměření na Fakultě humanitních studií, Univerzity Karlovy v oboru Řízení a supervize. Absolvoval supervizní a koučovací výcvik je frekventantem psychoterapeutického výcviku. Více zde: https://www.prodeseco.cz.

Bc. Pavel Kalpakcis
Mgr. Eva Kapicová
PhDr. Zdeňka Baranniková Venclíčková
Ing. Tamara Talomi, PhD.

Bude doplněno.