Článek Datum Letáčky
Informace o táboru SLON 2019
Informace o připravované podpůrné službě pro matky, jejichž děti byly svěřeny do přechodné pěstounské péče
Přání k Vánocům a PF 2019
Historie klubu náhradních rodin Rebeka
Manipulace není legrace!
Jak vychovávat neposlušné dítě v pěstounské péči
Využití arteterapie při řešení deprivací a handicapu dětí v pěstounské péči
Řečová výchova dětí
Jak se vyrovnávat s deprivacemi a následky dřívejšícho psychického strádání dětí v pěstounské péči
POZVÁNKA NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „VÍTÁNÍ PODZIMU“
Příprava dětí v pěstounské péči na kontakt s biologickou rodinou
ADHD a poruchy chování u dětí
Jak komunikovat s dětmi na citlivé téma
Reflexe potřeb pěstounů a jejich uspokojivé naplňování
Proč dětí zlobí
Den otevřených dveří a vernisáž v Žatci
Víkendovka Louny podzim 2018
Jak včas rozpoznat nemoc dítěte a předcházet komplikacím
Jak pečovat o "agresivní" dítě v pěstounské rodině
Zvládání emoční zátěže v přechodné pěstounské péči
Využití arteterapie při řešení deprivací a handicapu dětí v pěstounské péči
Jak pracovat s dítětem v pěstounské péči, aby neztrácelo vlastní identitu z biologické rodiny
Příprava dětí a pěstounů na kontakt s vlastní rodinou
Nabídka vzdělávání pěstounů na 2. pol. 2018
Hrátky s pejsky v Kapucínské zahradě
Pojďme si hrát s pejsky na indiány
Poděkování Nadačnímu fondu Tesco
Informace k táboru Slon
Ošetřování dětí při nemoci a úrazech
Jak řešit závislost dětí na mobilech, tabletech a počítačích od raného věku
Opékání špekáčků na zahradě v Žatci
Vyrovnávání se s nemocí a úrazem dítěte po psychické stránce
Upozornění na ochranu osobních údajů v souvislosti s GDPR v souvislosti s poskytováním elektronických služeb na tomto webu
Jak učit děti efektivně trávit volný čas
Supervize jako nástroj profesního růstu pěstounů a psychohygiena pěstounů při výchově dětí
Výživa dětí z pohledu současné rodiny
Víkendovka Louny jaro 2018
Víkendovka ve Sloupu v Čechách jaro 2018
Oslava Mezinárodního dne rodiny
Odpovědnost pěstounů při výchově
Styk dítěte s biologickou rodinou
Jak vznikají podoby problémového chování dětí v pěstounské péči
Jak pracovat se vztekem dítěte
Lidská práva dětí v pěstounských rodinách
Řešení psychických problémů dětí v pěstounské péči
Jak pracovat s dětmi obětmi zneužívání, týrání nebo zanedbávání, psychická pohoda dětí
Žatečtí HALÓ, HALÓ... pojďte s námi malovat
Kroužek rozvoje školních dovedností v Žatci
Hledáme pomocného asistenta/tku v sociálních službách do Poradny pro náhradní rodinnou péči v Ústí n/L.
Jak poznat a předcházet šikaně u dětí