Článek Datum Letáčky
Čtenářská gramotnost a verbální dovednosti u dětí v pěstounské péči
Bezpečný vztah u dětí v PP jako podmínka přežití
Hygiena potravin + parazitologie při výchově dětí
Přehled vzdělávání pro pěstouny na II. pol. 2020
Rituály při výchově dětí v pěstounské rodině
Příprava dětí v NRP na přechod z prázdnin do školních lavic
Poradenský den v Lounech
Tábor Slon - odjezd
Zvládání náročných situací v komunikaci s dětmi
Pěstounská péče – zvládání náročných situací v komunikaci s dětmi
Trauma dítěte a jak s ním pracovat
Čtenářská gramotnost a verbální dovednosti u svěřených dětí v pěstounské péči
Závažné nemoci u dětí a prevence COVID19
Vztek a strach jako přítelé i demoni
Hledáme sociální pracovnici/ka doprovázení pěstounských rodin
Návrat k běžnému chodu naší doprovázející organizace
Psychické problémy dětí v pěstounské péči
Tábor Slon - informace
Přesun víkendovky někdy na červen
Jak mluvit s dětmi o koronaviru a jiných citlivých tématech
Pěstounská káva po obědě
Jak pěčovat o rodinné vztahy v NRP v nouzovém stavu
Jak vychovávat a vzdělávat děti v pěstounské péči v době nouzového stavu
Reflexe potřeb pěstounů a jejich uspokojivé naplňování v době nouzového stavu
Supervize pěstounů po telefonu
Telefonická a elektronická komunikace s naší organizací
Příprava elektronických vzdělávacích kurzů pro pěstouny
Telefonické poskytování psychologického poradenství
Odklad vzdělávacích kurzů z důvodu karanténního opatření vlády a dočasné uzavření poraden
Duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření při výchově dětí
Terapeutické rodičovství aneb 2v1
Čtenářská gramotnost a verbální dovednosti u dětí v pěstounské péči
Trauma dítěte a jak s ním pracovat
Internet aneb prevence rizikového chování u dětí v pěstounské péči
Standardy poskytování pěstounské péče pro pěstouny
Podbořanský Masopust 2020
Duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření při výchově dětí
Šikana a kyberšikana dětí
Jak hořet ale nevyhořet pří výchově dětí
Nabídka vzdělávání na 1. pol. 2020
Informace o táboru SLON 2020
PF 2020
Výstava prací dětí z arteterapie
Zvládání stresu a zásady psychohygieny
Zvládání náročných situací v komunikaci s dítětem
Školní docházka a její úskalí
Jak zaznamenávat a uchovávat důležité události v životě dítěte – praktický seminář
Obrana proti manipulaci dětmi
Práce se strachem o svěřené dítě
Proč se děti vztekají, zlobí a lžou?