Článek Datum Letáčky
Reflexe potřeb pěstounů a jejich uspokojivé naplňování v době nouzového stavu
Supervize pěstounů po telefonu
Telefonická a elektronická komunikace s naší organizací
Příprava elektronických vzdělávacích kurzů pro pěstouny
Telefonické poskytování psychologického poradenství
Odklad vzdělávacích kurzů z důvodu karanténního opatření vlády a dočasné uzavření poraden
Duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření při výchově dětí
Terapeutické rodičovství aneb 2v1
Čtenářská gramotnost a verbální dovednosti u dětí v pěstounské péči
Trauma dítěte a jak s ním pracovat
Internet aneb prevence rizikového chování u dětí v pěstounské péči
Standardy poskytování pěstounské péče pro pěstouny
Podbořanský Masopust 2020
Duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření při výchově dětí
Šikana a kyberšikana dětí
Jak hořet ale nevyhořet pří výchově dětí
Nabídka vzdělávání na 1. pol. 2020
Informace o táboru SLON 2020
PF 2020
Výstava prací dětí z arteterapie
Zvládání stresu a zásady psychohygieny
Zvládání náročných situací v komunikaci s dítětem
Školní docházka a její úskalí
Jak zaznamenávat a uchovávat důležité události v životě dítěte – praktický seminář
Obrana proti manipulaci dětmi
Práce se strachem o svěřené dítě
Proč se děti vztekají, zlobí a lžou?
Zásady správné manipulace s dítětem, správné podmínky a způsob ukládání dítěte k odpočinku a spánku
Víkendovka Louny podzim 2019
Hyperaktivní a hypoaktivní děti z hlediska sociální role
Jak se vyrovnávat s deprivacemi a následky dřívějšího psychického strádání dětí
Jak učit děti předcházet úrazům a nemocem
Jak zaznamenávat, uchovávat důležité události v životě dítěte – praktický seminář
Máme školáka - školní zralost 2
Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči v Žatci
Nabídka vzdělávání pěstounů NRUK na II. pol. 2019
Tábor Slon 2019 - předodjezdové informace
Vyhodnocování specifických potřeb dítěte
Citové pouto, důvěra a bezpečí aneb než se pouto upoutá a když se pouto rozpoutá
Školní docházka a její úskalí
Sexualita dětí od raného dětství po dospívání
Rozvíjení dovedností u dětí v pěstounské péči - praktický seminář zručnosti a fyzikálních pokusů pro rodiče s dětmi
Oslava Dne rodiny v Podbořanech
Stanovování hranic a jejich optimální míra
Víkendovka Louny jaro 2019
Patologické chování u dětí - krádeže, záškoláctví, šikana
Zdravý životní styl a výživa dětí v pěstounské péči
Stanovování hranic a jejich optimální míra
Příprava dětí a pěstounů na kontakt s biologickou rodinou
Jak zabavit děti a dospívající mládež - techniky, praktický seminář pro pěstouny