Jak zaznamenávat, uchovávat důležité události v životě dítěte – praktický seminář

Rubrika

kniha_zivota.jpg
Vážení pěstouni, zveme Vás ve středu 11. 9. 2019 od 10.00 do 13.00 hodin i s dětmi na další vzdělávací setkání.

Téma vzdělávání: Jak zaznamenávat, uchovávat důležité události v životě dítěte – praktický seminář (3h)

Lektor: Bc. Lucie Brichtová, terapeut-pedagog

Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči v Žatci

Rubrika

poradenstvi_zatec_0.jpg
Nabízíme vám:
- poradenství před přijetím dítěte do rodiny
- pomoc se sepsáním návrhu na svěření dítěte do své péče
- informace o navazujících službách
- psychologickou a terapeutickou podporu

Cílem poskytovaných služeb je umožnit vám i dětem se lépe zorientovat v nové životní situaci, připravit se na vzájemné soužití a předcházet tak vzniku případných rodinných konfliktů.