Prázdninové setkávání aneb máme rádi koně

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční Prázdninové setkávání na koníčcích, které se uskuteční v Jezdeckém klubu Excalibur Veltěže u Loun. Náhradní rodiče si budou moci vyměňovat zkušenosti zatímco děti si prohlédnou stáj, pohladí koníčky, na nichž si zajezdí pod vedením zkušené hipoteraupeutky pí. Bielikové.


hippoterapie

Případné zájemce prosíme, aby předem potvrdili svoji účast.

Nabídka výchovně-relaxačního pobytu pro děti v pěstounské péči

Nabídka Letního dětského tábora ve Sloupu v Čechách
[img_assist|nid=177|title=|desc=|link=none|align=right|width=249|height=166]
Rádi bychom vám opět nabídli možnost letní aktivity pro vaše děti - účast na letním dětském táboře Fondu ohrožených dětí ve Sloupu v Čechách. Tábor organizovaný na zakázku pro "NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE" se uskuteční v termínu 2. - 16. 8. 2014 a je přednostně určen pro děti z náhradních rodin z Ústeckého a Libereckého kraje.

Téma tábora bude PUTOVÁNÍ S HOBITEM A PÁNEM PRSTENŮ.

Termíny poradenství pro pěstouny - psycholožka a právnička

novakova
Nabízíme možnost objednat se k psycholožce Mgr. Zuzaně Novákové. Poradenství bude letos probíhat v nově otevřené lounské poradně v ul. Mánesova 2367, I. patro, tel. 910 259 997 a to v těchto termínech:

20.5. od 15-19 hodin (úterý)
24.6. od 15-19 hodin (úterý)

Dále nabízíme možnost objednat se k právničce JUDr. Janě Horákové. Poradenství bude probíhat rovněž v lounské poradně. Nabízíme termín:

17.6. od 15,30 - 19.30 hod. (úterý)

Pozvánka na setkání klubu Rebeka Podbořansko

Klub náhradních rodin Rebeka Podbořansko nabízí setkávání a podporu pěstounům a osvojitelům se svěřenými dětmi.

Nejbližší setkání se koná v neděli 27. dubna od 14-18 hod. V rámci setkání bude rozdáváno pěstounům nové šatstvo, bližší informace ZDE.

Pro koho tu klub je?
Zájemce a žadatelé o náhradní rodinnou péči
Rodiny, které vykonávají náhradní rodinnou péči (pěstouni a osvojitelé)
Studenty, veřejnost a organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče

Kde klub najdete?

Slevy pro pěstounské a osvojitelské rodiny

nabízíme vám možnost získat průkazku Fondu ohrožených dětí na slevy pro děti v pěstounské péči a adopci prostřednictvím naší organizace. Pokud s námi máte uzavřenu dohodu nebo jste členy klubů náhradních rodin, stačí když nám napíšete na email nahradni.rodiny.uk@gmail.com nebo zatelefonujete na číslo 910 259 997, že o ni máte zájem. Vřele doporučujeme. Seznam slev naleznete zde.

Setkávání pěstounů - sdílení

Rubriky

[img_assist|nid=70|title=|desc=|link=none|align=right|width=360|height=240]
Zveme vás na setkání naší svépomocné skupiny pěstounů z Lounska a okolí, kde vzájemně sdílíme své problémy a pocity, které provází většinou náročný výkon náhradní rodinné péče. Přijďte si vzájemně vyměnit zkušenosti a popovídat u kávy a čaje.

Místo konání: poradna Mánesova 2367 (I. patro budova bývalé Policie), Louny.
Termín: úterý 29. dubna od 16. hodin.