Další víkendová vzdělávací setkání na Peruci

Rubriky

Příloha Size
Evangelicka_akademie.doc 23.5 KB

Termín 11.5. 2013 a 8.6. 2013 od 14-18 hod. Peruc, ul. V Edenu 258, nabízíme tyto témata:
Pozn. děti mohou mít zajištěný program v rámci muzikoterapie.

[img_assist|nid=29|title=|desc=|link=none|align=center|width=350|height=263]

Očekávání a komplikované vztahy v rodině I. a II.
Lektorka: Mgr. Jindřiška KRPÁLKOVÁ

Cíl: objevit oblasti, kde se míjí očekávání s realitou a hledat inspiraci k předcházení míjení očekávání při prožívání/řešení komplikovaných vztahů v rodině

Popis:
Interaktivní dílna s krátkým teoretickým úvodem, kdy účastníci sdílí své zkušenosti, identifikují své potřeby a hledají návrhy a možnosti praktických řešení, jak předcházet míjení očekávání při prožívání komplikovaných vztahů v rodině. Dílna bude pokračovat 8.6.2013 praktickou částí.

Mgr. Jindřiška KRPÁLKOVÁ (1953) – teoložka, další specializace a zkušenosti:
sociální práce a psychosociální služby, supervize, pastorační práce, koučink, lektorská činnost, aktivní účast na mnoha národních i mezinárodních konferencích, dlouholetá spolupráce s EA – VOŠ SP.
Členství v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Předsedkyně Výboru pro domácí násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
zakladatelka a předsedkyně organizace Pro Dialog, o.s. (​www.prodialogforum.cz )

Pěstouni a pěstování péče o sebe
Lektorka: PhDr. Jarmila ROLLOVÁ

Cíl: Získat inspiraci ke způsobům péče o sebe sama, sdílet zkušenosti a připomenout si význam péče o sebe, vyzkoušet si techniky -  jak předcházet ztrátě energie a vyčerpání.

Popis: Interaktivní dílna s krátkým teoretickým úvodem k významu péče o sebe, sdílení zkušeností účastníků, sebezkušenostní techniky

Termín: 8.6. 2013 od 16.00 do 17.30

Informace o lektorce: PhDr.Jarmila Rollová (1958) - speciální pedagožka, další specializace a zkušenosti:
sociální práce, supervize, vzdělávání dospělých - dlouholetá pedagogická praxe a lektorská činnost, aktivní účast na mnoha národních i mezinárodních konferencích, místopředsedkyně Asociace vzdělavatelů v sociální práci.
Zástupkyně ředitelky EA – VOŠ SP.

V termínu 8.6. k nám rovněž zavítá naše psycholožka Mgr. Zuzana Nováková, která nabízí tato témata:

1.Psychické problémy u dětí a jejich zvládání

2.Poruchy chování a výchovný přístup k dětem

3.Důsledky špatného zacházení s dětmi , domácího násilí na psychiku a vývoj
dítěte - výchovné působení

Velmi uvítáme, pokud nám dáte vědět, které téma vám nejlépe vyhovuje.
Těšíme se brzy na viděnou.Očekávání a komplikované vztahy v rodině I. a II.