Zakládáme dětský klub pro děti z pěstounské péče

Rubriky

Příloha Size
Přihláška do dětského klubu.doc 14.5 KB

rádi bychom vám nabídli možnost přihlásit své svěřené děti do našeho nově zřizovaného dětského klubu pro děti z náhradní rodinné péče.

vytvarne_odpoledne

Pokud přihlásíte děti do dětského klubu při našem sdružení, budeme moci proplácet podle doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí na náklady dětského klubu z příspěvku na dohody o výkonu pěstounské péče. Přispět pak budeme moc dětem na:

občerstvení, např. u táboráku při setkání dětského klubu
vstupné a jízdné na výletech (např. do ZOO, na hrad, apod.)
výtvarné potřeby, např. při výtvarném odpoledni, apod.

V nejbližší době plánujeme:
1) Táborák po muzikoterapii - sobota 11.5. 2013
2) Táborák po muzikoterapii – sobota 8.6. 2013

Dětský klub by se měl scházet zpravidla 1x měsíčně.

Máte-li zájem o přihlášení svěřených dětí do dětského klubu, prosím vyplňte a podepište přiloženou přihlášku, kterou můžete odevzdat na setkání Klubu náhradních rodin.

Videoukázka z výtvarného odpoledne vz roku 2010: