Jak najít soulad mezi rodinným, pracovním a osobním životem

life_balance_0.jpg

Kdy: sobota 3/12/2022 14-17 hod.
Téma vzdělávání: Jak najít soulad mezi rodinným, pracovním a osobním životem (3h)
Lektor: Mgr. Martin Jan Šverma (psychoterapeut, diagnostik)
Kde: Rubín (nad naší poradnou), Podbořany, parking možný před budovou

Účastníci kurzu musí splňovat aktuální pravidla daná zákonem o veřejném zdraví. Hlídání dětí bude zajištěno. Pozn. děti budou hlídány pouze do 12 let, starší pouze po předchozí domluvě. Prosíme o nahlášení dětí předem.

Děti na hlídání mají mít s sebou:
- vhodné oblečení a obuv
- svačinku a láhev s pitím
- přezůvky

Přednáška je určena nejen pro pěstouny, ale i pro zájemce o náhradní rodinnou péči nebo studenty. Pěstouni, kteří jsou klienty NRÚK o. p. s. mají školení zdarma. Ostatní uhradí kurzovné 350 Kč/osobu nebo 700 Kč/rodina/včetně hlídání dětí.

Těšíme se na Vaši účast.

Bližší informace lze získat na níže uvedených kontaktech:
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Zbyněk Filandr, DiS. - sociální pracovník
Masarykovo nám. 14 (Rubín), 441 01 Podbořany
Tel.: 910 257 528, Mob.: 778 168 589

Datum