Konflikty v rodině a jejich odborné řešení

family_conflict.jpeg
Zveme Vás tímto na vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin Rebeka Podbořansko:
KDE: MC Chůvička, Hlubany 157 (Švermova 875, Podbořany), parking možný před budovou
KDY: sobota 12.6. 2021 od 13-16 hod. (Podbořany)
Téma: Konflikty v rodině a jejich odborné řešení
Lektor: Miroslav Jan Šramota (www.miroslavjansramota.cz)

Kapacita účastníků: 15
Kapacita hlídání dětí: 15

Kurz je zaměřen zejména na osoby vychovávající děti v pěstounské péči. Rozsah vzdělávání 3 hodiny. Hlídání dětí zajištěno v mateřském centru. Prosíme o potvrzení účasti předem prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Hygienické podmínky:
- je třeba dodržovat aktuální nařízení ochrany veřejného zdraví
- prosíme vzít s sebou respirátory nebo roušku
- děti roušky mít také musí
- uvítáme když se předem otestujete kvůli ochraně ostatních
- prostory budou vydezinfikovány a k dispozici bude desinfekce
- v místnosti je umístěn ozónový generátor proti virům

Přednáška je určena nejen pro pěstouny, ale i pro zájemce o náhradní rodinnou péči nebo studenty. Pěstouni, kteří jsou klienty NRÚK o. p. s. mají školení zdarma. Ostatní uhradí kurzovné 350 Kč/osobu nebo 700 Kč/rodina/včetně hlídání dětí.

Těšíme se na Vaši účast.

Bližší informace lze získat na níže uvedených kontaktech:
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Zbyněk Filandr, DiS. - sociální pracovník
Masarykovo nám. 14 (Rubín), 441 01 Podbořany
Tel.: 910 257 528, Mob.: 778 168 589

Datum