Pozvánka na březnové vzdělávací setkání s muzikoterapií

dovolujeme si Vás opět sezvat na další vzdělávací setkání, tentokrát s Mgr. Zuzanou Novákovou. Na semináři budeme společně probírat téma: "Efektivní komunikace v rodině, dítě a vzdor."

Vzdělávací setkání (klub) se koná v sobotu 22. března 2014 od 13.30 hod. do 18.30 hod.v budově Obecního úřadu Veltěže u Loun, Perucká 73 (oranžová budova na konci vesnice směr Černčice). Pro děti bude zajištěno hlídání s muzikoterapií.

Těšíme se na viděnou.

Profil lektorky:
Mgr. Zuzana Nováková – psycholožka, psychoterapeutka, výchovná poradkyně – poskytuje psychologické poradenství a psychoterapii soukromě i v různých NNO, specializuje se na rodinné problémy a krize, výchovné problémy s dětmi, školní a vzdělávací problémy, rozvodové situace a zvládání závislostí .

Termíny na budoucí období:
sobota 22.3. 2014: Mgr. Nováková - Efektivní komunikace v rodině, dítě a vzdor
sobota 12.4.2014: JUDr. Horáková – Nový občanský zákoník pro pěstouny
sobota 3.5.2014: Mgr. Krpálková - Vztahy mezi rodiči a jejich vliv na způsoby chování dětí
sobota 21.6.2014: Mgr. Schmidová - Problematika šikany