Pozvánka na červnová vzdělávací setkání

velteze
Zveme vás na níže uvedená vzdělávací setkání :
1) Louny - Veltěže: PROBLEMATIKA ŠIKANY
Vzdělávací setkání (klub) se koná v sobotu 21. června 2014 od 13.30 hod. do 18.30 hod.v budově Obecního úřadu Veltěže u Loun, Perucká 73 (oranžová budova na konci vesnice směr Černčice). Pro děti bude zajištěno hlídání s muzikoterapií.

Tentokrát nás navštíví opět Mgr. Schmidová . Na semináři budeme společně probírat téma: "Problematika šikany."