Setkání klubu Podbořansko

Setkání klubu Rebeka Podbořansko se uskuteční tentokrát v úterý 14. prosince od 14-16 hodin a to opět v Mateřském centru Jonáš, Masarykovo náměstí 922, Podbořany. Tentokrát bude setkání kratší a více diskuzní. Téma: Beseda o výchově dětí. Lektoruje PhDr. Mojmír Šebek. Hlídání dětí zajištěno.

PhDr. Mojmír Šebek je ředitelem Výchovného ústavu Buškovice www.vubuskovice.cz. V současné době se věnuje problémové mládeži. Mimo jiné vede i hudební bubenickou skupinu chovanců ústavu Austalien Buš.