Nabídka výchovně rekreačního pobytu (letního tábore) pro děti v pěstounské péči ve Sloupu v Čechách

[img_assist|nid=177|title=|desc=|link=none|align=right|width=249|height=166]
Rádi bychom vám opět nabídli možnost letní aktivity pro vaše děti - účast na výchovně rekreačním pobytu (Letním dětském táboře) Fondu ohrožených dětí ve Sloupu v Čechách, který bude pořádán ve spolupráci s o.p.s. NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, který je zároveň respitní službou dle zák. č. 359/199 Sb.

Tábor se uskuteční v termínu 1. – 15. 8. 2015.
Téma tábora bude letos BUDOVÁNÍ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ.

Tábor je určen pro děti ve věkovém rozmezí od 6 let 14 let včetně. Případné výjimky jsou při neobsazené kapacitě po dohodě možné (např. účast mladšího dítěte se starším sourozencem, praktikant, apod.).

Tábor se bude stejně jako loni konat v Rekreačním středisku OÁZA. Je to velký rekreační areál uprostřed obce Sloup v Čechách, ubytování je v chatičkách. Stravování formou plné penze je zajištěno přímo v objektu, děti se stravují 6x denně a samozřejmostí je celodenní pitný režim.

Dětem bude zajištěn po celou dobu tábora plnohodnotný program plný her, sportu, poznání i zábavy. Pečovat o ně bude tým zkušených táborových vedoucích pod vedením paní PhDr. Zdeňky Tesařové, místopředsedkyně FOD. O zdraví dětí bude pečovat zkušená dvojice zdravotníků.

Děti v pěstounské péči z rodin, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče s ops NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, mají tábor zdarma. Za vlastní dítě z náhradní rodiny nebo za dítě osvojené cena činí 4.990 Kč. Pro ostatní (kamarádi, pěstounské děti z rodin, kteří nejsou klienty NRUK o.p.s.) cena činí 5.990 Kč. Fakturu vám rádi vystavíme na požádání.

Budeme se moc těšit. Více informací na webu: www.nruk.cz/tabor.

V případě vašeho zájmu o umístění vašeho dítěte/vašich dětí na náš tábor, zašlete prosím obratem vyplněný Hromadný rezervační formulář, který máte v příloze. Rezervace očekáváme nejpozději do 28. 2. 2015 buď mailem na adrese nahradni.rodiny.uk.2@gmail.com, případně poštou na adresu: NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE o.p.s., Mánesova 2367, 440 01 Louny nebo telefonicky na čísle 910 259 99. Na obálku připište heslo "Léto 2015". O zařazení Vašeho dítěte/dětí Vás budeme informovat do 15. 3. 2015, kdy Vám také zašleme závaznou přihlášku, informace k platbě a další dokumenty. Kapacita tábořiště je omezena a proto doporučujeme přihlásit se, co nejdříve.

Facebook tábora

Předběžnou přihlášku naleznete v příloze.