Jak vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče stávajícímu poskytovateli?

Osoby pečující mohou vypovědět stávající dohodu o výkonu pěstounské péče kdykoliv a to bez udání důvodu. Je však nutné tak učinit prokazatelně, nestačí o tom pouze ústně říci své sociální pracovnici, je třeba tak učinit písemně.

Proto doporučujeme nejprve zaslat výpověď pomocí našeho elektronického VYPOVÍDAČE DOHOD.

Ten zašle veškeré nutné informace k dohodě na adresu elektronické podatelny nebo na jinou kontaktní adresu poskytovatele výpověď stávající dohody o výkonu pěstounské péče a zároveň je upozorní, že máte zájem uzavřít s námi. Do formuláře prosím vyplňte ještě jméno a email vaší sociální pracovnice, aby se informace dostala i k ní. Výpověď vám přijde na váš email do kopie.

Předpokládáme však, že některým poskytovatelům nebude email k podání výpovědi postačovat, proto doporučujeme ještě pro jistotu poslat výpověď poštou doporučeně na adresu stávajícího poskytovatele. Vzor viz. příloha. Seznam příslušných Městských úřadů a Magistrátů v Ústeckém kraji naleznete ZDE.

Stávající dohoda o výkonu pěstounské péče pak bude ukončena uzavřením nové dohody s námi. Tu ovšem musí předem schválit příslušný OSPOD, proto doporučujeme, abyste se po podání výpovědi s námi obratem spojili ohledně sepsání dohody nové, viz. KONTAKTY.

Těšíme se na další spolupráci s vámi.