Náhradní rodiny Ústeckého kraje pomáhají pěstounům řešit náročné životní situace

clanek_nruk_press.jpg
Noviny sdružené ve vydavatelství Ohře media - Press č. 10, r. 24, Žatecký dení a Podbořanský region o nás vydal 13.3. 2019 článek autorky Jarky Cibulkové výše uvedeného názvu, který si můžete přečíst zde: http://www.ohremedia.cz/clanek/8251-nahradni-rodiny-usteckeho-kraje-pom…

Informace o připravované podpůrné službě pro matky, jejichž děti byly svěřeny do přechodné pěstounské péče

helping_mothers_0.jpg

Chceme dát v našem kraji dohromady skupinku maminek, které v současné době mají umístěny děti do přechodné pěstounské péče. Nabízíme možnost si popovídat o tom, jak je o tyto děti pečováno, jak je vídat a přitom spolupracovat s pěstouny na přechodnou dobu. Jde o podpůrnou službu jejímž cílem je podpora matek v náročné životní situaci, kterou ztráta dítěte představuje.

Informace k táboru Slon

slon.jpeg
Odjezd dne 8. 7. 2018 V 15:30 od zimního stadionu v Ústí nad Labem. Prosím dostavte se cca o 20 minut dříve, v Mostě u vlakového nádraží cca v 16:15 a v Lounech u Lidlu cca v 16:45. Individuální příjezdy jsou možné od 16:00 do 17:00 hod. dne 8. 7. 2018 do objektu v Lubenci GPS (50°7'33.693"N, 13°18'41.508"E), jinak nad rybníkem přes přejezd nahoru. Kontakt na hlavního vedoucího: Petr Beran 605 989 529.

Upozornění na ochranu osobních údajů v souvislosti s GDPR v souvislosti s poskytováním elektronických služeb na tomto webu

EU_GDPR.png
Od 25/5/2018 začne platit Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních dat. Ten představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.