Fungování doprovázení pěstounů v nouzovém stavu

corona.jpg
Vzhledem k tomu, že se nařízení vlády v souvislosti s epidemií čínského viru COVID19 velice často mění tak, ne nelze s určitostí předzvědět co všechno se může a co již nikoliv, rozhodli jsme se dočasně po dobu nouzového stavu omezit poskytované služby v souvislosti s mezilidským kontaktem vyjma úkonů nezbytných v souvislosti se sociálně právní ochranou dětí.

Do odvolání rušíme vzdělávací kurzy pro pěstouny s osobní účastí a nahrazujeme je online kurzy. Obdobně dálkovou formou (telefon, email, skype) nahrazujeme poradenství. Zároveň pozastavujeme respitní služby a další služby vyžadující osobní kontakt. Naše poradny jsou do odvolání pro veřejnost uzavřeny.

Návštěvy v rodinách by měl být nahrazovány kontaktem na dálku (telefon, skype), ale jestliže to výjimečně vyžadují naléhavé okolnosti v souvislosti s dětmi v pěstounské péči, je návštěva v rodině možná na základě dobrovolnosti. Vycházíme z předpokladu, že potřeby dítěte požívající sociální právní ochrany mají přednost před epidemiologickými opatřeními.

Další výjimku mohou mít psychologické, terapeutické nebo jiné odborné konzultace v souvislosti s péčí o přijaté dítě a jeho výchovy. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu naléhavost potřeb dítěte, osobní konzultace jsou však v odůvodněných případech možné.

Předem děkujeme za pochopení.
Team pracovníků NRUK