Nabízíme pěstounům uzavření dohod o výkonu pěstounské péče

obr
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 28.1. 2013 jsme zíkali rozšíření pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí o možnost uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny, č.j. 50/SZ/2013-2, JID 12759/2013/KUUK.

Máte-li zájem o služby, které budou v příštím roce poskytovány přes nás, prosím neváhejte a volejte na telefonní čísla 608912191 nebo 608627195. Dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme s rodinami z Ústeckého kraje a z bezprostředního okolí, vydá-li k uzavření dohody předběžný souhlas místní OSPOD.

S každou náhradní rodinou bude jednáno individuelně tak, aby služby odpovídaly potřebám konkrétní rodiny. Předběžně však uvažujeme o poskytování těchto služeb:

Poradenství
- sociální pracovnice, speciální pedagožka, psycholožka

Terapie pro děti
- hippoterapie, muzikoterapie, arteterapie, psychoterapie, ad.

Služby pro pěstouny
- hlídání dětí
- pedagogické a speciálně-pedagogické poradenství, které může zahrnovat pomoc s přípravou do školy (doučování)

Vzdělávání
- semináře, přednášky zajistíme v okr. Louny (nebo jinde v Ústeckém kraji dle potřeb pěstounů)
- pěstouni si budou moci vybrat minimálně z 5 témat

Další podpora
- možnost úhrady táborů nebo lyžáků pro děti
- zprostředkování slev a hmotné podpory od sponzorů

Odpovědnost ohledně naší činnosti související se sociálně právní ochranou dětí máme pojištěnu u Kooperativy, č. sml.: 8603027036.