Návrat k běžnému chodu naší doprovázející organizace

Od pondělí 18/5/2020 bude po skončení nouzového stavu naše doprovázející organizace znovu fungovat běžným způsobem. Samozřejmě nadále bude nutné respektovat zákon o veřejném zdraví, dodržovat hygienické zásady, v některých situacích nosit roušku, apod. Předpokládáme, že informování obyvatel o aktuálních opatřeních jsou obecně známy ze sdělovacích prostředků.

V praxi to znamená, že naše Poradny pro náhradní rodinnou péči. které se nachází v Lounech, Žatci. Podbořanech a v Ústí n/L. budou mít znovu běžnou otvírací dobu, stejně jako budou probíhat vzdělávací kurzy, letní tábor nebo jiné respitní služby, návštěvy v rodinách a další činnosti.

Nicméně, vzhledem k potencionálnímu ohrožení koronavirem u prokazatelně rizikových osob (senioři, dlouhodobě nemocní, ad.) nebudeme striktně vyžadovat běžný osobní kontakt a vynasnažíme se formou individuální dohody naše služby poskytovat s maximálním ohledem na zdraví našich klientů. Například jsme pořídili zařízení likvidující viry do našich poraden (čistička vzduchu, UV lampa, ioniser), k dispozici desinfekce bacilex, ad. Těšíme se na další spolupráci. Tým pracovníků Náhradních rodin Ústeckého kraje, o.p.s.