Nabídka výchovně-relaxačního pobytu pro děti v pěstounské péči

Nabídka Letního dětského tábora ve Sloupu v Čechách
[img_assist|nid=177|title=|desc=|link=none|align=right|width=249|height=166]
Rádi bychom vám opět nabídli možnost letní aktivity pro vaše děti - účast na letním dětském táboře Fondu ohrožených dětí ve Sloupu v Čechách. Tábor organizovaný na zakázku pro "NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE" se uskuteční v termínu 2. - 16. 8. 2014 a je přednostně určen pro děti z náhradních rodin z Ústeckého a Libereckého kraje.

Téma tábora bude PUTOVÁNÍ S HOBITEM A PÁNEM PRSTENŮ.

Tábor je určeny pro děti ve věkovém rozmezí od 8 let do 14. narozenin. Případné výjimky u mladších zájemců jsou při neobsazené kapacitě po dohodě možné (např. účast se starším sourozencem, absolvent první třídy ZŠ atd.)

Tábor se bude již tradičně konat v Rekreačním středisku OÁZA. Je to velký rekreační areál uprostřed obce Sloup v Čechách, ubytování je v chatičkách. Stravování formou plné penze je zajištěno přímo v objektu, děti se stravují 5x denně a samozřejmostí je celodenní pitný režim.

Dětem bude zajištěn po celou dobu tábora plnohodnotný program plný her, sportu, poznání i zábavy. Pečovat o ně bude tým zkušených táborových vedoucích pod vedením paní PhDr. Zdeňky Tesařové, místopředsedkyně FOD. O zdraví dětí bude pečovat zkušená dvojice zdravotníků.

Na táboře bude na žádost NÁHRADNÍCH RODIN ÚSTECKÉHO KRAJE oproti minulým létům přítomen speciální pedagog a bude též pro děti zajištěna arteterapie a canisterapie. Tábor tak splňuje všechny parametry výchovně-rekreačního pobytu dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a je možné požádat o jeho úhradu svoji doprovázející organizaci nebo OSPOD.

Výchozí cena tábora je 4.950 Kč. Rodiny, se kterými mají NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE podepsánu dohodu o výkonu pěstounské péče mají pobyt dětí v pěstounské péči plně hrazen. Ostatní rodiny, které mají o tábor zájem, se mohou přihlásit rovněž. Na požádání vystavíme fakturu, kterou lze uhradit buď z vlastních prostředků nebo díky nadacím, OSPODům a dalším organizacím. Děti vlastní, pokud jsou z náhradních rodin, a děti osvojené mohou jet se slevou pouze za 3000 Kč.

Případné zájemce prosíme o přihlášení dětí na tábor emailem na nahradni.rodiny.uk@gmail.com, telefonicky na čísle 910 259 997 nebo písemně na adresu Mánesova 2367, 440 01 Louny a to nejpozději do 30. 6. 2014. Kapacita tábořiště je omezena a proto doporučujeme přihlásit se, co nejdříve.

Facebook tábora

Předběžnou přihlášku naleznete v příloze.