Změny v pořádání vzdělávacích kurzů pro pěstouny během II. vlny epidemie coronaviru

skype.jpeg Vážení náhradní rodičové, vzhledem k aktuální zdravotní situaci jsme se rozhodli vzhledem k hygienickým omezením nahrazovat klasické vzdělávací setkání online kurzy. Osobní účast je sice nadále možná, ale jen do počtu 5 osob (údaj k 15/10/2020). Témata a termíny pořádání kurzů zůstanou stejná, pouze se změní jejich forma. Dle doporučení Krajského úřadu může pěstoun absolvovat až 12 hodin dálkově z 24 hodin povinných. Osoby prokazatelně rizikové nebo nemocné mohou absolvovat v odůvodněných případech i více hodin dálkově, snad půjde uznat online kurz jako náhradu v době karantény nebo značného omezení pořádání vzdělávacích seminářů. Vzdělávací povinnost je možné letos odložit až o 2 měsíce. K realizaci online kurzů používáme program Skype, který je zapotřebí si instalovat do PC nebo do mobilu a poté si založit svůj účet. V případě technických potíží se prosím obracejte na svoji sociální pracovnici nebo volejte koordinátora vzdělávání a služeb 778 140 249. Změny v programu vzdělávání, viz zde: https://nruk.cz/prehled-vzdelavani-pro-pestouny-na-ii-pol-2020, vyhrazeny. Těšíme se, že se s vámi kontaktujeme po internetu.