Vhodné výchovné přístupy při problémovém chování dítěte

dite_vychovne_postupy.jpegZveme vás tímto vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin Rebeka Podbořansko, které se koná na adrese: MC Chůvička, Hlubany 157 (Švermova 875, Podbořany), parking možný před budovou.

Termín konání v pondělí 11. března 2019 od 9.30-12.30 hod. Kurz je zaměřen zejména na osoby vychovávající děti v pěstounské péči. Rozsah vzdělávání 3 hodiny.

Příprava přechodných pěstounů na přijetí a předání dítěte

Rubrika

rozvod_vychova_denik-630-16x9.jpg
Zveme Vás tímto na další vzdělávací setkání přechodných pěstounů, které se bude konat ve čtvrtek 7. února 2019 od 9.30-12.30 hodin v učebně hned vedle naší poradně na Rondelu, ul. Masarykova 750/316 (3p.), Ústí n/L. - Bukov.

Kapacita učebny je 15 osob. Prosíme všechny, aby svůj případný zájem projevili s dostatečným předstihem na níže uvedených kontaktech. Hlídání dětí bude zajištěno po předchozí dohodě.

Patologické chování u dětí /krádeže, záškoláctví, šikana

Rubrika

angry_girl.jpgVážení náhradní rodičové, zveme vás i s dětmi na další vzdělávací setkání.

Termín: sobota 16.února 2019 od 14.00-18.00 hodin
Téma vzdělávání: Patologické chování u dětí /krádeže, záškoláctví, šikana, a další (4h)
Místo: budova Obecního úřadu a školky VELTĚŽE, ul. Perucká 93
Lektor: Mgr. Martin Jan Šverma - psychoterapeut, diagnostik

Využití prvků arteterapie při řešení deprivací a handicapů dětí v pěstounské péči

Rubrika

arteterapie.jpg
Vážení náhradní rodičové, ve středu 23. ledna 2019 od 10.00-13.00 hodin vás zveme i s dětmi na další vzdělávací setkání.
Téma vzdělávání: Využití prvků arteterapie při řešení deprivací a handicapů dětí v pěstounské péči (3h)
Lektor: Bc. Lucie Brichtová, arteterapeut

Informace o připravované podpůrné službě pro matky, jejichž děti byly svěřeny do přechodné pěstounské péče

helping_mothers_0.jpg

Chceme dát v našem kraji dohromady skupinku maminek, které v současné době mají umístěny děti do přechodné pěstounské péče. Nabízíme možnost si popovídat o tom, jak je o tyto děti pečováno, jak je vídat a přitom spolupracovat s pěstouny na přechodnou dobu. Jde o podpůrnou službu jejímž cílem je podpora matek v náročné životní situaci, kterou ztráta dítěte představuje.