Pozvánka na vzdělávací setkání klubu Lounsko

Vážení náhradní rodičové,

v sobotu 23. května 2015 od 14.00-18.00 hodin (budova OÚ VELTĚŽE, ul. Perucká 93) vás zveme i s dětmi na vzdělávací setkání klubu náhradních rodin. Tentokrát nás čeká téma: Attachment – citová pouta dětí a my. Lektor ThDr. Krpálková. Možnost diskuze u kávy a čaje. Sociálně-terapeutický program pro děti zajištěn.

Těšíme se na vás.

Další termíny vzdělávání budou:

Víkendové vzdělávání pěstounů ve Sloupu v Čechách

Klub náhradních rodin Ústí nad Labem zorganizoval víkendový vzdělávací pobyt ve Sloupu v Čechách, který se bude konat v termínu od pátku 5. června do neděle 7. června 2015 v penzionu „U Pánů z Dubé“, viz. http://www.upanuzdube.cz/index.php/cs/ubytovani
Rozsah školení: 12 hodin

sloup

Lektoři:
PhDr. Jana Doubravová – psycholožka (osvědčené výchovné metody a efektivní komunikace s dítětem)

Beseda s psychiatričkou

Vážení náhradní rodičové,

v sobotu 25.dubna 2015 od 13.30-18.30 hodin (budova OÚ VELTĚŽE, ul. Perucká 93) vás zveme i s dětmi na vzdělávací setkání klubu náhradních rodin. Tentokrát nás čeká téma: PSYCHICKÉ NEMOCI DĚTÍ v podání MUDr. Gabriely Šilhartové . Možnost diskuze u kávy a čaje. Sociálně-terapeutický program pro děti zajištěn.

Těšíme se na vás.

Další termíny vzdělávání budou:
23.5.2015 od 14.00 do 18.30 hod.
20.6.2015 od 14.00 do 18.30 hod.

Dubnové setkání klubu Sisi Varnsdorf

Zveme vás tímto vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf, které se opět na adrese: Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf a to v pátek 10. dubna 2015 od 15 - 17 hodin. Po skončení přednášky možnost posezení u kávy a čaje do 18 hod.

Přednášku tentokrát povede zdravotnice záchranné služby Jana Hozáková.

Téma setkání jsou:
dětské nemoce , péče o nemocného, jak předejít nákaze-nemoci
očkování, povinné nepovinné,
co dělat při horečkách-jak poznat první příznaky nemoci
novinky dnešního léčení

Velikonoční setkání klubu Lounsko

velikonoce
Vážení náhradní rodičové,

v sobotu 4.dubna 2015 od 13.30-18.30 hodin (budova OÚ VELTĚŽE, ul. Perucká 93) vás zveme i s dětmi na vzdělávací setkání klubu náhradních rodin. Tentokrát nás čeká téma: VLIV MÉDIÍ NA DĚTSKÝ ROZVOJ. Možnost diskuze u kávy a čaje. Sociálně-terapeutický program s VELIKONOČNÍ TÉMATIKOU pro děti zajištěn.

Těšíme se na vás.

Další termíny vzdělávání budou:

Vzdělávací setkání klubu SisSi Varndorf

Zveme vás tímto vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf, které se opět na adrese: Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf a to v pátek 13. března 2015 od 15 - 18 hodin.

Přednášku povede Ing. Ivo Kraus, DiS. koordinátor vzdělávání a služeb pro pěstouny NÁHRADNÍCH RODIN ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s., řešitel řady projektů v oblasti náhradní rodinné péče pro pěstounské rodiny.

Téma setkání je: STYK S BIORODIČI A DALŠÍMI OSOBAMI BLÍZKÝMI
Hlídání dětí zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.