Pozvánka na červnová vzdělávací setkání

velteze
Zveme vás na níže uvedená vzdělávací setkání :
1) Louny - Veltěže: PROBLEMATIKA ŠIKANY
Vzdělávací setkání (klub) se koná v sobotu 21. června 2014 od 13.30 hod. do 18.30 hod.v budově Obecního úřadu Veltěže u Loun, Perucká 73 (oranžová budova na konci vesnice směr Černčice). Pro děti bude zajištěno hlídání s muzikoterapií.

Nabídka výchovně-relaxačního pobytu pro děti v pěstounské péči

Nabídka Letního dětského tábora ve Sloupu v Čechách
[img_assist|nid=177|title=|desc=|link=none|align=right|width=249|height=166]
Rádi bychom vám opět nabídli možnost letní aktivity pro vaše děti - účast na letním dětském táboře Fondu ohrožených dětí ve Sloupu v Čechách. Tábor organizovaný na zakázku pro "NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE" se uskuteční v termínu 2. - 16. 8. 2014 a je přednostně určen pro děti z náhradních rodin z Ústeckého a Libereckého kraje.

Téma tábora bude PUTOVÁNÍ S HOBITEM A PÁNEM PRSTENŮ.

Termíny poradenství pro pěstouny - psycholožka a právnička

novakova
Nabízíme možnost objednat se k psycholožce Mgr. Zuzaně Novákové. Poradenství bude letos probíhat v nově otevřené lounské poradně v ul. Mánesova 2367, I. patro, tel. 910 259 997 a to v těchto termínech:

20.5. od 15-19 hodin (úterý)
24.6. od 15-19 hodin (úterý)

Dále nabízíme možnost objednat se k právničce JUDr. Janě Horákové. Poradenství bude probíhat rovněž v lounské poradně. Nabízíme termín:

17.6. od 15,30 - 19.30 hod. (úterý)

Pozvánka na setkání klubu Rebeka Podbořansko

Klub náhradních rodin Rebeka Podbořansko nabízí setkávání a podporu pěstounům a osvojitelům se svěřenými dětmi.

Nejbližší setkání se koná v neděli 27. dubna od 14-18 hod. V rámci setkání bude rozdáváno pěstounům nové šatstvo, bližší informace ZDE.

Pro koho tu klub je?
Zájemce a žadatelé o náhradní rodinnou péči
Rodiny, které vykonávají náhradní rodinnou péči (pěstouni a osvojitelé)
Studenty, veřejnost a organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče

Kde klub najdete?

Slevy pro pěstounské a osvojitelské rodiny

nabízíme vám možnost získat průkazku Fondu ohrožených dětí na slevy pro děti v pěstounské péči a adopci prostřednictvím naší organizace. Pokud s námi máte uzavřenu dohodu nebo jste členy klubů náhradních rodin, stačí když nám napíšete na email nahradni.rodiny.uk@gmail.com nebo zatelefonujete na číslo 910 259 997, že o ni máte zájem. Vřele doporučujeme. Seznam slev naleznete zde.

Setkávání pěstounů - sdílení

[img_assist|nid=70|title=|desc=|link=none|align=right|width=360|height=240]
Zveme vás na setkání naší svépomocné skupiny pěstounů z Lounska a okolí, kde vzájemně sdílíme své problémy a pocity, které provází většinou náročný výkon náhradní rodinné péče. Přijďte si vzájemně vyměnit zkušenosti a popovídat u kávy a čaje.

Místo konání: poradna Mánesova 2367 (I. patro budova bývalé Policie), Louny.
Termín: úterý 29. dubna od 16. hodin.

Nabídka služby doprovázení na Ústecku a Děčínsku

muzikoterapie
Máme novou pracovnici pí. Šturmovou, tel. 733292538, již můžete využít po předchozí dohodě v oblasti okr. Ústí n/L a Děčín. Dojede i na vesnice a pomůže řešit náročné životní situace náhradních rodin, poradí a pomůže s dětmi, co se týče přípravy do školy a výchovných problémů, apod. v rámci služby doprovázení.