Velikonoční setkání klubu Lounsko

velikonoce
Vážení náhradní rodičové,

v sobotu 4.dubna 2015 od 13.30-18.30 hodin (budova OÚ VELTĚŽE, ul. Perucká 93) vás zveme i s dětmi na vzdělávací setkání klubu náhradních rodin. Tentokrát nás čeká téma: VLIV MÉDIÍ NA DĚTSKÝ ROZVOJ. Možnost diskuze u kávy a čaje. Sociálně-terapeutický program s VELIKONOČNÍ TÉMATIKOU pro děti zajištěn.

Těšíme se na vás.

Další termíny vzdělávání budou:

Vzdělávací setkání klubu SisSi Varndorf

Zveme vás tímto vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf, které se opět na adrese: Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf a to v pátek 13. března 2015 od 15 - 18 hodin.

Přednášku povede Ing. Ivo Kraus, DiS. koordinátor vzdělávání a služeb pro pěstouny NÁHRADNÍCH RODIN ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s., řešitel řady projektů v oblasti náhradní rodinné péče pro pěstounské rodiny.

Téma setkání je: STYK S BIORODIČI A DALŠÍMI OSOBAMI BLÍZKÝMI
Hlídání dětí zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.

Setkání klubu Lounsko

mikulas
Vážení náhradní rodičové,

v sobotu 21.2. 2015 od 13.30-18.30 hodin (VELTĚŽE) vás zveme i s dětmi na vzdělávací setkání klubu náhradních rodin. Tentokrát nás čeká téma: STYK S BIORODIČI. Sociálně-terapeutický program pro děti zajištěn. Možnost diskuze u kávy a čaje.

Těšíme se na vás.

Další termíny vzdělávání budou:
21.3.2015 od 14.00 do 18.30 hod.
25.4.2015 od 14.00 do 18.30 hod (psychiatrička)
23.5.2015 od 14.00 do 18.30 hod.

Nabídka výchovně rekreačního pobytu (letního tábore) pro děti v pěstounské péči ve Sloupu v Čechách

[img_assist|nid=177|title=|desc=|link=none|align=right|width=249|height=166]
Rádi bychom vám opět nabídli možnost letní aktivity pro vaše děti - účast na výchovně rekreačním pobytu (Letním dětském táboře) Fondu ohrožených dětí ve Sloupu v Čechách, který bude pořádán ve spolupráci s o.p.s. NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, který je zároveň respitní službou dle zák. č. 359/199 Sb.

Tábor se uskuteční v termínu 1. – 15. 8. 2015.
Téma tábora bude letos BUDOVÁNÍ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ.