Pozvánka na květnovou a červnovou muzikoterapii

Dovolujeme si vás pozvat na muzikoterapii pro děti, která se bude konat v sobotu 11. května a 8. června od 14-18 hodin. Pro rodiče bude zajištěn vzdělávací program.

Kapacita muzikoterapie je omezena 20 dětí. Zájemce prosíme, aby se hlásili předem.

[img_assist|nid=63|title=|desc=|link=none|align=center|width=333|height=250]

Na závěr muzikoterapie opět čeká účastníky táborák a přátelská diskuze.
[img_assist|nid=65|title=|desc=|link=none|align=center|width=333|height=250]

Další víkendová vzdělávací setkání na Peruci

Termín 11.5. 2013 a 8.6. 2013 od 14-18 hod. Peruc, ul. V Edenu 258, nabízíme tyto témata:
Pozn. děti mohou mít zajištěný program v rámci muzikoterapie.

[img_assist|nid=29|title=|desc=|link=none|align=center|width=350|height=263]

Očekávání a komplikované vztahy v rodině I. a II.
Lektorka: Mgr. Jindřiška KRPÁLKOVÁ

Cíl: objevit oblasti, kde se míjí očekávání s realitou a hledat inspiraci k předcházení míjení očekávání při prožívání/řešení komplikovaných vztahů v rodině

Popis:

Zakládáme dětský klub pro děti z pěstounské péče

rádi bychom vám nabídli možnost přihlásit své svěřené děti do našeho nově zřizovaného dětského klubu pro děti z náhradní rodinné péče.

vytvarne_odpoledne

Pokud přihlásíte děti do dětského klubu při našem sdružení, budeme moci proplácet podle doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí na náklady dětského klubu z příspěvku na dohody o výkonu pěstounské péče. Přispět pak budeme moc dětem na:

Vzdělací přednáška na téma Náhradní rodinná péče

[img_assist|nid=93|title=|desc=|link=none|align=right|width=350|height=227]
Dne 26. února od 17-19. hodin se konala ve Veltěžích u Loun vzdělávací přednáška psychologa Mgr. Josefa Kopice na téma "Úvod do náhradní rodinné péče - komunikace", jejíž videozáznam naleznete ZDE. Heslo bylo zasláno členům Klubu náhradních rodin do emailu (na požádání můžeme sdělit i telefonicky).

Pozvánka na besedu k novele Zákona o sociálně – právní ochraně dětí

Dne 20.11.2012 proběhla beseda k novele Zákona o sociálně – právní ochraně dětí, a to v úterý 20. listopadu od 17. hodin na Obecním úřadě ve Veltěžích.

[img_assist|nid=76|title=|desc=|link=none|align=center|width=333|height=250]

Na přednášku přijel zástupce Odborového svazu pěstounů a poručníků, který se problematikou podrobně zabývá. Více o OSPP naleznete ZDE.

Zastupce OSPP informoval přítomné o novinkách, které přináší novela zákona č. 359/1999 Sb.

Přednáška "Zásady a praktický nácvik empatické komunikace"

informujeme o proběhlé přednášce naší psycholožky Mgr. Zuzany Novákové na téma "„Zásady a praktický nácvik empatické komunikace (Rogersovský přístup)“, která se konala v úterý 30. října 2012 od 17. hodin na Obecním Úřadě ve Veltěžích.

[img_assist|nid=70|title=|desc=|link=none|align=center|width=360|height=240]

Přednáška byla velice zajímavá a naučila nás empatickou metodu rozhovoru orientovanou na dítě, kdy nedirektivním způsobem (neradíme, nerozkazujeme) dítěti nasloucháme a snažíme se zjistit jak se v situaci cítí a co prožívá, klademe pouze otázky.