Co vše může pěstoun žádat a na co má nárok?

faq

Můžeme brát dávky pěstounské péče v situaci, kdy pěstounská péče trvá, ale dítě jsme předali do jiné péče?

Může se stát, že na základě předběžného opatření vám bude vaše svěřené dítě do pěstounské péče předáno do jiné péče, např. do péče diagnostického, výchovného či jiného ústavu a vy nevíte, zda můžete či nemůže pobírat dávky pěstounské péče.

Ne. Vysvětlení:

Pěstounská péče trvá, dokud ji soud nezruší rozhodnutím ve věci samé (ať již svěřením dítěte do péče jiné osoby, umístěním dítěte do ústavního zařízení, nebo přímo výrokem o zrušení pěstounské péče). V tomto případě se jedná o pěstounskou péči ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Může pěstoun pobírat dávky pěstounské péče na zletilé postižené dítě zároveň s invalidním důchodem?

Pečujete o dítě zdravotně tělesně znevýhodněné, které vám zletí? Chcete zažádat o invalidní důchod z mládí, ale nevíte, zda zároveň budete pobírat odměnu pěstouna?

Nelze pobírat zároveň odměnu pěstouna na zletilé dítě, které pobírá invalidní důchod, protože tím, že má příjem, přestává být nezaopatřené. Pokud dítě studuje v oboru, který se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání (netýká se studia na základní škole), máte nárok na odměnu pěstouna, ale je škoda, že dítě ztrácí nárok na invalidní důchod z mládí.

Může pěstounka na přechodnou dobu pobírat odměnu pěstouna a mateřskou zároveň?

Jste pěstounkou a přemýšlíte jak optimalizovat rodinné finance, abyste kompenzovala náklady související s přijetím dítěte? Řekli vám, že souběh pobírání dávky peněžitá pomoc v mateřství a odměna pěstouna zároveň nelze? Existuje řešení. Stačí, když na mateřskou nastoupí manžel. Máte na to právo.

Nárok na pojistnou dávku peněžitá pomoc v mateřství a podmínky její výplaty řeší zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 32 - § 38. Z tohoto vyplývá že:

1) Na mateřskou může žadatel nastoupit již na základě předběžného opatření, musí být opatřeno doložkou nabytí právní moci či vykonatelnosti. Zároveň je nutné doložit další skutečnosti pro výplatu.

Může pěstoun v době pracovní neschopnosti pobírat odměnu pěstouna?

Řada pěstounů chodí do práce a zároveň pečuje o svěřené dítě. Přečtete si jak postupovat v případě nemoci osoby pečující.

Ano, může. Ale jen, pokud vám nemoc nebrání v péči o svěřené dítě. Pokud tedy máte např. zlomenou ruku a jste na neschopence v zaměstnání, ale o svěřené děti nadále pečovat můžete, tak se na ÚP nehlásí nic a odměnu pěstouna můžete i nadále pobírat. Pozn. jestliže pečovat osobně nemůžete, ale péči zajistíte (manžel, babička, teta, starší sourozenec, apod.) tak také nemusíte neschopenku odevzdávat na ÚP.

Jak požádat o příspěvek u nadací?

Některé nadace podporují děti v pěstounské péči a tím i pěstounské rodiny. Každá nadace má své podmínky pro poskytnutí daru. S vyplněním formulářů a podáním žádostí vám může pomoci naše organizace. Pokud si na to troufáte sami, tak některé tipy uvádíme níže: